Wednesday, January 31, 2007

LIB UNI EN ARAB UNI BLIJVEN DICHT


Deze kop vraagt om een uitleg. De Lib uni is de Lebanese University en de Arab uni is de Arabische University. Een beetje zoals de VU en de UVA. Al ligt het niveau allemaal een klein beetje lager. Zo hebben ze op de Lebanese University in veel gevallen geen werkende WC's in de gebouwen. Computers? Af en toe, maar veel werknemers bij de administratie zijn al jaren onzichtbaar omdat ze achter enorme stapels papieren en documenten zitten. En nee, Libanese studenten kennen geen OV-jaarkaart. Sterker nog: Libanon heeft geen trein.

Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Wel om het feit dat beide universiteiten tot volgende week maandag dichtblijven. Big deal, zou je denken.

Toch is dit behoorlijk zorgwekkend. De Arab University zag vorige week massale rellen tussen soennitische en shi'ietische studenten (inclusief drie doden, 160 gewonden). De eersten zijn voor de regering, de laatsten staan achter de door Hezbollah geleide oppositie.

De Arab Univerity staat in een soennietisch deel van Beirut, en shi'ieten krijgen steeds meer het gevoel dat het een puur soennietische Arab University aan het worden is, waar hun aanwezigheid niet meer op prijs wordt gesteld. Uit wraak dreigen shi'ieten - die met name sterk zijn vertegenwoordigd aan de Lebanese University - alle soennieten (en Druzen trouwens ook) te weren van "hun" universiteit. Dat zou dus betekenen dat de Arab University puur soennietisch wordt en de Lebanese University puur shi'ietisch.

En dat is dus een vrij rampzalig teken des tijds. De jeugd heeft de toekomst? Wellicht, maar hier is iedereen bang de universiteiten "gezuiverd" zullen worden door de dominante groepen op het moment dat ze open gaan. Andere, prive universiteiten, hebben vandaag trouwens wel hun deuren weer geopend.

Trouwens, zo lijkt me, de schade is al gedaan. Want stel dat het allemaal weer pais en vree wordt op beide universiteiten, dan nog zullen veel ouders er volgend jaar voor kiezen om hun kinderen te sturen naar een universiteit "waar ze zich veilig voelen". Dus steeds meer soennieten gaan naar de Arab University, steeds meer shi'ieten naar de Lebanese University. Zou ik ook doen als ik ouder of student was. Je wilt niet het risico lopen om plotseling afgetuigd (of erger) te worden omdat je tot de minderheid behoort. Waarom een minderheid zijn, als je voor hetzelfde geld tot de meerderheid kan behoren.

Harald Doornbos

No comments: